Beethoven´s Horse

According to the story, Beethoven wanted a horse of his own, even though his current patron had made his own horses freely available to the composer. He felt that this was domineering, and to prove his independence acquired a horse for himself. He admired the magnificent horse, after all it was the status symbol of his time, but he forgot to feed it and the horse died. Beethoven's Horse is a metaphor for the structural changes that have taken place in sparsely populated areas of Finland. These old buildings were once magnificent and necessary, but now they are abandoned. Windows are covered by plywood and planks, the buildings have no value, only their ruins remain. Each building has its own, often forgotten, story to tell. I am interested in stories, architecture and housing culture, which is why I began photographing this series. Some of these buildings have, during the course of creating this series, been dismantled. In addition to villages and provinces, I have taken many of the photographs on the outskirts of cities, on industrial and privately owned properties. A part of this structural change is remembered in the form of a photograph. The photographs in this series have been shot in different parts of Finland, from Inari to Hanko and from the Åland Islands to Imatra. The act of photographing them all has taken years.

Thank you: for help and support in creating these images, and the work that has gone into this project : My family, Veikko Halmetoja, Henna Helander, Finnish Cultural Foundation's South Savo Regional Fund and all of you, who have provided me with invaluable information about each photographed property.

(Translation: Anna Puhakka)

Beethovenin Hevonen

Tarinan mukaan Beethoven halusi aikoinaan itselleen hevosen, vaikkakin sen hetkinen mesenaattinsa oli antanut omat hevosensa vapaasti säveltäjän käyttöön. Säveltäjä koki, että tämän määräileväksi ja osoittaakseen riippumattomuutensa hankki hevosen itselleen. Hän ihaili upeaa eläintä, olihan se aikansa status symboli, mutta unohti ruokkia sitä. Hevonen kuoli. Beethovenin Hevonen on metafora suomalaisesta rakennemuutoksesta. Vanhat rakennukset ovat olleet aikanaan upeita ja tarpeellisia, mutta nyt ne hylätty. Ikkunoita peittää vanerit ja laudat, rakennuksilla ei ole käyttöarvoa, niistä on vain raunioita jäljellä. Jokaisella rakennuksella on oma, usein unohdettu, tarinansa. Tarinat, arkkitehtuuri sekä asumiseen liittyvä kulttuuri kiinnostaa minua, siksi aloitin kuvaamaan tätä sarjaa. Osa kuvauskohteista on sarjan valmistumisen aikana ehditty jo purkaa. Maakuntien kylien ja taajamien lisäksi kuvia on runsaasti kaupunkien keskustojen liepeiltä, niin teollisuuden kuin yksityisomistuksessakin olleita kiinteistöjä. Pala rakennemuutosta on muistissa valokuvien muodossa. Sarjan kuvat on otettu eri puolilla Suomea, Inarista Hankoon ja Ahvenanmaalta Imatralle. Itse kuvaaminen on kestänyt vuosia. 

Kiitos: sarjan kuvausten avustamisesta ja tuesta tähän liittyvässä työssä: Oma perhe, Veikko Halmetoja, Henna Helander, Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon Rahasto, sekä kaikki jotka ovat arvokasta tietoa eri kohteista antaneet.

Beethovens Häst

Enligt historien ville Beethoven en gång ha en häst för sig själv, trots att hans beskyddare hade gett sina egna hästar till kompositören. Han kände att han för att visa sin självständighet skaffade sig en egen häst. Han beundrade det storslagna djuret, det var också en statussymbol för sin tid, men glömde att ta hand om och mata det. Hästen dog. Beethovens häst är en metafor för finsk omstrukturering. De gamla byggnaderna var en gång underbara och nödvändiga, men nu är de övergivna. Fönstren är täckta med plywood och brädor, byggnaderna har inget bruksvärde, bara ruiner finns kvar. Varje byggnad har sin egen, ofta bortglömda, historia. Berättelser, arkitektur och kultur relaterat till boende intresserar mig, det var därför jag började filma den här serien. Under slutförandet av serien har några inspelningsplatser redan rivits. Förutom byar och städer i provinserna finns det gott om bilder från städernas utkanter, både industrifastigheter och privata fastigheter. En del av omstruktureringen är ihågkommen på bilderna. Bilderna i serien är tagna i olika delar av Finland.

Tack: för att ha hjälpt och stöttat serien av fotografier vid framställningen av serien: Egen familj, Veikko Halmetoja, Henna Helander, Finska kulturfondens Etelä-Savo Rahasto och alla som har gett värdefull information om olika platser.

Nastolan Kesänäyttely 2019 


Arkkitehtuurimuseo, Helsinki 2021


K.H.Renlundin museo, Roosin talo Kokkola 3.2.-30.4.2023


The series of works has been exhibited in part or in full so far, e.g.

- Orimattila Art Museum
- K.H. Renlund museum, Kokkola
- Museum of Architecture, Helsinki
- Serlachius residence gallery, Mänttä
- Varikko Gallery, Seinäjoki
- Gallery Napa, Rovaniemi
- Picture book, Nastola summer exhibition 2019
- Gallery Luts, Lohja
- Riihisaari museum, 
Savonlinna 

Inspiration by Landscape -exhibitions:
- Green House in Karlovy Vary, Czech
- Europa House Gallery in Pilsen, Czech
- Finnish Cultural Center in Zihobce, Czech
- Gallery Klatovy / Klenova Granary, Czech


Teossarja on ollut esillä osin, tai kokonaan tähän mennessä mm. 

- Orimattilan Taidemuseo
- K.H.Renlundin museo, Kokkola
- Arkkitehtuurimuseo, Helsinki
- Serlachius- residenssin galleria, Mänttä
- Varikko Galleria, Seinäjoki
- Galleria Napa, Rovaniemi
Kuvakirja, Nastolan kesänäyttely 2019
- Galleria Luts, Lohja
- Riihisaari, Savonlinnan museo 

Inspiration by Landscape-näyttelyt:
- Green House in Karlovy Vary, Tšekki
- Europa House Gallery in Pilsen, Tšekki
- Finnish Cultural Center in Zihobce, Tšekki
- Gallery Klatovy / Klenova Granary, Tšekki