Beethovenin Hevonen

Tarinan mukaan Beethoven halusi aikoinaan itselleen hevosen, vaikkakin sen hetkinen mesenaattinsa oli antanut omat hevosensa vapaasti säveltäjän käyttöön. Säveltäjä koki että tämän määräileväksi ja osoittaakseen riippumattomuutensa hankki hevosen itselleen. Hän ihaili upeaa eläintä, olihan se aikansa status symboli, mutta unohti ruokkia sitä. Hevonen kuoli. Beethovenin Hevonen on metafora suomalaisesta rakennemuutoksesta. Vanhat rakennukset ovat olleet aikanaan upeita ja tarpeellisia, mutta nyt ne hylätty.

Ikkunoita peittää vanerit ja laudat, rakennuksilla ei ole käyttöarvoa, niistä on vain raunioita jäljellä. Jokaisella rakennuksella on oma, usein unohdettu, tarinansa. Tarinat, arkkitehtuuri sekä asumiseen liittyvä kulttuuri kiinnostaa minua, siksi aloitin kuvaamaan tätä sarjaa. 

Osa kuvauskohteista on sarjan valmistumisen aikana ehditty jo purkaa. Maakuntien kylien ja taajamien lisäksi kuvia on runsaasti kaupunkien keskustojen liepeiltä, niin teollisuuden- kuin yksityisomistuksessakin olleita kiinteistöjä. 

Pala rakennemuutosta on muistissa valokuvien muodossa. Sarjan kuvat on otettu eri puolilla Suomea, Inarista Hankoon ja Ahvenanmaalta Imatralle. Itse kuvaaminen on kestänyt vuosia. 

Sarjan näyttelyt

- 2015- 2016 Tšekin tasavallassa useita ryhmänäyttelyitä taidemuseoissa ja kulttuurikeskuksissa, ryhmänäyttelyt
- 2015 Studio Wäkewä Mikkeli, yhteisnäyttely
- 2018 Savonlinnan museo Riihisaari, Tienoo- ryhmänäyttely
- 2019 Nastolan kesänäyttely- Kuvakirja, kuraattori Veikko Halmetoja
- 2019 Galleria Luts, Lohja, yksityisnäyttely
- 2020 Galleria Napa, Rovaniemi, yksityisnäyttely
- 2020 Varikkogalleria, Seinäjoki, yksityisnäyttely
- 2021 Arkkitehtuurimuseo, Helsinki, yksityisnäyttely
- 2022 8D: Oktaedri, Brinkkalan Galleria, Turku, ryhmänäyttely
- 2022 Taivaan alla, Walleniuksen Wapriikki Korkeakoski, ryhmänäyttely

Kiitos
sarjan kuvausten avustamisesta ja tuesta tähän liittyvässä työssä: Oma perhe, Veikko Halmetoja, Henna Helander, Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon Rahasto, sekä kaikki jotka ovat arvokasta tietoa eri kohteista antaneet

Beethoven´s Horse

According to the story, Beethoven wanted a horse of his own, even though his current patron had made his own horses freely available to the composer. He felt that this was domineering, and to prove his independence acquired a horse for himself. He admired the magnificent horse, after all it was the status symbol of his time, but he forgot to feed it and the horse died. Beethoven's Horse is a metaphor for the structural changes that have taken place in sparsely populated areas of Finland. These old buildings were once magnificent and necessary, but now they are abandoned. 

Windows are covered by plywood and planks, the buildings have no value, only their ruins remain. Each building has its own, often forgotten, story to tell. I am interested in stories, architecture and housing culture, which is why I began photographing this series. 

Some of these buildings have, during the course of creating this series, been dismantled. In addition to villages and provinces, I have taken many of the photographs on the outskirts of cities, on industrial and privately owned properties. 

A part of this structural change is remembered in the form of a photograph. The photographs in this series have been shot in different parts of Finland, from Inari to Hanko and from the Åland Islands to Imatra. The act of photographing them all has taken years.

Exhibitions in this series
- 2015-16 Numerous group exhibitions in museums and cultural centres in the Czech Republic
- 2015 Studio Wäkewä Mikkeli, group exhibition
- 2018 Riihisaari - Savonlinna Museum, Tienoo- group exhibition
- 2019 Nastola's Summer Exhibition- Picture Book- group exhibition
- 2019 Gallery Luts, Lohja, solo exhibition
- 2020 Gallery Napa, Rovaniemi, solo exhibition
- 2020 Varikko Gallery, Seinäjoki, solo exhibition
- 2021 The Museum of Finnish Architecture, Helsinki
- 2022 8D: Oktaedri, Brinkkalan Galleria, Turku, ryhmänäyttely 

Thank you
for your help and support in creating these images, and the work that has gone into this project : My family, Veikko Halmetoja, Henna Helander, Finnish Cultural Foundation's South Savo Regional Fund 

All of you, who have provided me with invaluable information about each photographed property.

Käännös / translation: Anna Puhakka

Nastolan Kesänäyttely 2019 

Arkkitehtuurimuseo, Helsinki 2021