Drawings

In the summer of 2020, I photographed e.g. In Åland's Källskär and Lapland, and I sketching drawingsof those photos. The technique is a mix of digital drawing, photography, drawing charcoal, pencil and marker. The size of the works is approx. 20x30 cm. From some of these and another series of drawings - Birch trees, I have also done work on birch plywood using the pigment transfer technique. 

Piirustukset

Kesällä 2020 kuvasin mm. Ahvenanmaalla Källskärissä ja Lapissa joiden pohjalta tein piirustuksia. Tekniikassa on sekaisin digitaalista piirustusta, valokuvaa, hiilikynää, lyijykynää ja tussia. Töiden koko n. 20x30 cm. Joistain näistä ja toisesta piirrossarjasta - Koivut, olen tehnyt myös pigmentinsiirtotekniikalla töitä koivuvanerille. 

Ritningar

Sommaren 2020 fotograferade jag bl.a. I Ålands Källskär och Lappland, och jag skissar på teckningar av de fotona. Tekniken är en blandning av digital teckning, fotografi, ritkol, penna och markör. Storleken på verken är ca. 20x30 cm. Från några av dessa och en annan serie ritningar - björkträd, har jag även gjort arbeten på björkplywood med hjälp av pigmentöverföringstekniken.