The site-specific art work The future of Saimaa? is a statement against mine planning. An alternative view, which has been realized by image processing from several photos taken from different parts of Eastern Finland. Unfortunately, this can be also a real photo. Mining may be necessary, natural raw materials are also needed, carefully considered and minimizing harm to the natural ecosystem. Recreational or other nature use or other harm to animals and people must not be forgotten. Mining operations must also be carried out responsibly during the entire operating cycle and, above all, also after the operation has ended. Unfortunately, there are many bad examples of this in Finnish nature as well. The work is printed on weatherproof flag fabric, size 250x160 cm, the stand is made of recycled wood.


Paikkasidonnainen teos The future of Saimaa? on kannanotto kaivostoiminnan suunnittelua vastaan. Vaihtoehtoinen näkymä, joka on toteutettu kuvankäsittelyllä useammasta kuvasta, jotka ovat kuvattu eri puolilta Itä-Suomea. Tämä valitettavasti kuitenkin voisi olla oikeakin valokuva. Kaivostoiminta voi olla tarpeellista, luonnon raaka-aineitakin tarvitaan, tarkkaan harkittuna ja minimoiden haitat luonnon ekosysteemille. Ei saa unohtaa myöskään luonnon virkistys- tai muuta käyttöä, tai muuta aiheutuvaa haittaa eläimille ja ihmisille. Kaivostoiminta on myös toteutettava vastuullisesti koko ja toimintakaaren ajan ja ennen kaikkea tämän jälkeenkin, kun toiminta on loppunut. Tästä on valitettavan paljon huonoja esimerkkejä myös Suomen luonnossa. Teos on tulostettu säänkestävälle lippukankaalle, koko 250x160 cm, teline on tehty kierrätetystä puutavarasta.


Det platsspecifik konst arbetet The future of Saimaa? är ett kommenterar mot gruvplanering. En alternativ vy, realiserad genom bildbehandling från flera bilder tagna från olika delar av östra Finland. Tyvärr kan detta vara ett riktigt foto. Gruvdrift kan vara nödvändig, det behövs också naturliga råvaror, noggrant genomtänkt och minimerar skador på det naturliga ekosystemet. Rekreation eller annan användning av naturen, eller annan skada på djur och människor, får inte heller glömmas. Gruvdriften ska också bedrivas ansvarsfullt under hela och under driftcykeln och framför allt även efter denna, när verksamheten har avslutats. Tyvärr finns det många dåliga exempel på detta även i den finska naturen. Verket är tryckt på väderbeständigt flaggtyg, storlek 250x160 cm, stativet är tillverkat av återvunnet trä.