Armo

Seuraava sarjan oma näyttely on lokakuussa 2022 Loviisan taidekeskuksessa, Galleria Almissa. Tätä ennen sarjan kuvia on esillä myös Savonlinnan museon ryhmänäyttelyssä elo-syyskuussa 2022.

Armo on kuvasarja ihmisistä erilaisissa miljöissä. Sarja sai alkunsa Armo- kutsunäyttelystä 2017, jossa tekijät käsittelivät aihetta omalla tavallaan. Kuvauksessa olevat henkilöt ovat sellaisia keneen olen itse jossain elämän vaiheessa tutustunut ja ovat tehneet itseeni tavalla tai toisella vaikutuksen. Kuvissa ei niinkään haeta henkilöiden heikkouksia vaan voimaa, jonka itse heissä näen. Rohkeuden valita omat polkunsa ja elämänsä suunnat. Kuvat ovat otettu kukin n. 30-50 eri kuvasta, ja soveltaen ns. "Brenizer- tekniikkaa".


Grace

The next own exhibition in the series will be in October 2022 at the Loviisa Art Center, Gallerie Almi. Before that, the pictures in the series will also be on display at the Savonlinna Museum's group exhibition in August-September 2022.

Grace is a series of pictures of people in different milieus. The series began with the Invitation Exhibition 2017, where the artists dealt with the subject in their own way. Persons in photos are whom I have meet them at some point in life, and have made myself one way or another effect. The images are not so much looking for the weaknesses of the people, but for the strength what I see in them. The courage to choose your own paths and directions in life. The pictures are taken from about 30-50 different pictures, and applying so-called "Brenizer- method".