Armo

Armo (grace) is a series of pictures of people in different milieus. The series began with the Invitation Exhibition 2017, where the artists dealt with the subject in their own way. Persons in photos are whom I have meet them at some point in life, and have made myself one way or another effect. The images I look for the strength that I myself see in them. The courage to choose one's own paths and directions in one's life. The courage to choose your own paths and directions in life. The pictures are taken from about 30-50 different pictures, and applying panorama techniq to get the images combined.

The series of works has been exhibited in part or in full so far, e.g.
- Culture center Poleeni, Pieksämäki
- Gallery Almi, Loviisan Taidekeskus
- Savonlinna museum, Riihisaari


Armo on kuvasarja ihmisistä erilaisissa miljöissä. Sarja sai alkunsa Armo- kutsunäyttelystä 2017, jossa tekijät käsittelivät aihetta omilla tavoillaan. Kuvauksessa olevat henkilöt ovat sellaisia keneen olen itse jossain elämän vaiheessa tutustunut ja ovat tehneet itseeni tavalla tai toisella vaikutuksen. Kuvissa etsin voimaa, jonka itse heissä näen. Rohkeuden valita omat polkunsa ja elämänsä suunnat. Kuvat ovat otettu kukin n. 30-50 eri kuvasta, ja soveltaen panoraamatekniikkaa yhdistäessäni kuvat.

Teossarja on ollut esillä osin, tai kokonaan tähän mennessä mm.
- Kulttuurikeskus Poleeni, Pieksämäki
- Galleria Almi, Loviisan Taidekeskus
- Savonlinnan museo Riihisaari


Armo (nåd) är en serie bilder på människor i olika miljöer. Serien har sitt ursprung i Armo -inbjudningsutställning 2017, där konstnärer behandlade ämnet på sitt eget sätt. Personerna i beskrivningen är de som jag själv har träffat någon gång i mitt liv och gjort intryck på mig på ett eller annat sätt. På bilderna är styrkan som jag själv ser i dem. Modet att välja sina egna vägar och riktningar i sitt liv. Bilderna är vardera tagna från ca 30-50 olika bilder, och tillämpar panorama-teknik.