Näyttelyt / Exhibits

Tulevat / Coming:

• 6. - 13.9.2019 20X20, Group exhibition. Studio Wäkewä. Mikkeli, Finland. 
Marja de Jong, Susanna Tyrväinen, Katriina Kaija, Kirsimaria E. Törönen, Sami Funke  


Menneet näyttelyt CV- sivulta
Past exhibitions on CV page