Uudet sarjat / New series


Koti / Home

Kuvasin kesän 2021 aikana uutta sarjaa nimeltä koti. Sarja käsittelee omaelämänkerrallisesti alueita missä olen tähän mennessä asunut. Tarkkailen kuvissa muutoksia mitä näillä alueilla on tapahtunut.

I filmed a new series called Home at summer 2021. The series autobiographically deals with the areas where I have lived so far. I observe in the pictures the change that has taken place in these areas.Maisema / Landscape

Maisemakuvia olen ottanut pääasiassa eri puolita Suomea, mutta myös muualla. Jatkan sarjaa otamalla kuvia kulttuurimaisemista eri puolilta Suomea.

Landscape Pictures I've taken from In Finland, but also in other countries. I continue the series by taking pictures of cultural landscapes from all over Finland.Kuvia kylältä / Photos from the village

Aloitin kesällä 2021 kuvaamaan kuvasarjaa nykyisestä asuinpaikastani Otavasta. Otava on kylä Etelä-Savossa, joka kuuluu Mikkelin kaupunkiin. Sarja liittyy myös laajempaan kultuurimaisema -sarjaan jota teen.

I started a series of photos of my current residence in Otava in the summer of 2021. Otava is a village in Finland, South Savo, which belongs to the city of Mikkeli. The series is also related to the broader cultural landscape series I make.